Jest to najpopularniejsza forma coachingu polegająca na spotkaniach „w cztery oczy”. Podczas, których Klient ma pełną swobodę w doborze celu spotkania. Zadaniem Coacha jest pomoc w skierowaniu całej energii, w rozwiązaniu problemów, z którymi przyszedł Klient. Podczas takich spotkań osoby uczestniczące w Coachingu mogą być w pełni otwarte i szczere ponieważ mają zagwarantowaną pełną poufność.